O Galerii


Galeria Fotografii
jest integralną częścią Świdnickiego Ośrodka Kultury

Jednym z podstawowych celów jest twórcza prezentacja pomagająca poznać i zaakceptować najnowsze nurty w sztuce. Wnętrze galerii tworzą doskonałe warunki do prezentacji sztuki: obrazów, fotografii, obiektów, instalacji oraz działań multimedialnych.

Wystawy


Fotografia jako potężne medium wyrazu i komunikacji
oferuje nieskończoną różnorodność postrzegania, interpretacji i działania. 

Ansel Adams

Dni fotografii


Dni Fotografii to impreza na stałe wpisana w kalendarz świdnickich wydarzeń.

Spotkania i rozmowy o fotografii, wiele ciekawych wystaw znanych i cenionych fotografów w różnych przestrzeniach miejskich m.in. w Galerii Fotografii, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz w wieży ratuszowej. Ale także wyzwania fotograficzne i artystyczne


Aktualności