Zarys biologii fantastycznej Marek Noniewicz

Marek Noniewicz, rocznik 71, zamieszkały w Bydgoszczy. Artysta, pracuje w różnych mediach: video, performance i fotografia, a w tej ostatniej często sięga do technik historycznych oraz fotografii otworkowej (pinhole). W jego twórczości wielokrotnie powracają rożnego rodzaju formy organiczne, co bez wątpienia jest konsekwencją jego wykształcenia, który nim zajął się sztuką, ukończył studia biologiczne. Obok twórczej aktywności M. Noniewicz jest również wykładowcą, autorem tekstów o fotografii i kuratorem wystaw, prowadzi autorskie warsztaty z zakresu fotografii i zjawisk światłoczułych. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Kustosz Muzeum Fotografii w Bydgoszczy. http://mareknoniewicz.blogspot.com/

Zarys biologii fantastycznej jest tym rodzajem fotografii, który amerykański teoretyk Leyl Rexer określa mianem „antykwaryczna awangarda”. To niekonwencjonalne dzieła „fotograficzne”, powstałe – prawie wszystkie – bez udziału, aparatu fotograficznego. Autor posługuje się technikami historycznymi, takimi jak cyjanotypia, talbotypia, lub papier albuminowy, wykorzystując też tradycyjne materiały światłoczułe. Naświetlając bezpośrednio, lub przez spreparowany wcześniej fotochemiczny negatyw, różnego rodzaju formy organiczne: owady, rośliny itp., stąd tytuł całości. Zabiegi tego typu bywają określane mianem luksografii, choć odnośnie tego artysty termin ten nie do końca jest ścisły. Wystawa składa się z ponad trzydziestu prac, powstałych w kilku cyklach, m.in.: Iliaster, Naturalia, Ptak Nocy, Summer Album Zarys Zoologii Fantastycznej. Niektóre prace z tego zestawu były już prezentowane na wystawach m.in. w: Galerii Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu, Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu i na XIII-tym Biennale Fotografii w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, którego części M. Noniewicz był również kuratorem.

W obszarze mojej aktywności znajduje się głównie fotografia, choć coraz częściej myślę, że interesuje mnie światłoczułość. Jestem przekonany, że sposób zapisu odzwierciedla proces myślenia o obrazie i jego recepcję; stąd też częściej sięgam po techniki historyczne i eksperymentalne oraz efemeryczne formy zapisu; traktując je jako rodzaj klucza do języka natury. Staram się ożywić mit i próbuję znaleźć dla niego współczesny kontekst. Nieodwracalność i nieustanne przeobrażenia procesów srebrowych, są w jakiś sposób tożsame ze zmiennością świata przyrody. To co staram się rejestrować, to przebieg tych zmian.

M. Noniewicz

Prezentacja wystawy w Galerii Fotografii Świdnickiego Ośrodka Kultury przygotowana została we współpracy z Agencją Zegart.

wernisaż wystawy 17 marca 2023 godz.18:00