O Galerii

WNĘTRZE


Od początków XVI wieku mieściła się tutaj „Dworska i Miejska Apteka” (niem. „Hof- und Stadt Aphoteke”). 

Obecnie pomieszczenia dawnej apteki zajmuje Galeria Fotografii.

Galeria Fotografii powstała w 1983 roku, z inicjatywy Andrzeja Protasiuka, pod auspicjami Świdnickiego Ośrodka Kultury w pomieszczeniach dawnej apteki na Rynku (w bloku ratuszowym). Odbyło się tu kilkaset wystaw, średnio 10—15 rocznie. Prace prezentowali tu najwybitniejsi polscy fotograficy: Andrzej Baturo, Anna Beata Bohdziewicz, Adam Bujak, Edward Hartwig, Lech Morawski, Paweł Pierściński, Zofia Rydet, Sergiusz Sachno, Stefan Wojnecki, Wiktor Wołkow oraz artyści z zagranicy: Antanas Sutkus z Litwy, Jaroslav Barta, Jiří Havel i Marketa Luskacova z Czech. Galeria była ściśle związana ze świdnickimi imprezami fotograficznymi: „Konfrontacjami fotograficznymi” (konkursem zapoczątkowanym w roku 1980), Dniami Fotografii, Konkursem Fotografii „Zestaw”. Do 1993 roku była to galeria prezentująca wyłącznie fotografię, a kierował nią Andrzej Protasiuk. Po remoncie, przeprowadzonym w latach 1994—1995, pełniła funkcję miejskiego salonu wystawienniczego, prezentującego różne dziedziny sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii. Pokazywano tutaj malarstwo, grafikę, ceramikę, szkło, m.in. Stanisława Baja, Hanny Bakuły, Jerzego Dudy Gracza, Elżbiety Dzikowskiej, Stasysa Eidrigeviciusa, Eugeniusza Geta Stankiewicza, Władysława Hasiora, Stanisława Kluski, Leszka Mądzika, Jerzego Nowosielskiego, Jana Kantego Pawluśkiewicza, Stanisława Rodzińskiego, Franciszka Starowieyskiego. Organizowano wystawy starszego polskiego malarstwa: Teodora Axentowicza, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego, Jana Szancenbacha, Wojciecha Weissa, a także Vlastimila Hoffmana. W latach 2009—2012 kuratorem galerii był Paweł Sokołowski, który prezentował wyłącznie wystawy fotografii, m.in: Krzysztofa Cichosza, Katarzyny Karczmarz, Magdaleny Krajewskiej, Pawła Kuli, Stefana Wojneckiego. Natomiast od 2011 do 2014 roku obiekt pozostawał w rękach prywatnych jako kawiarnia Galeria 44. Przez cały czas swego istnienia było to również miejsce koncertów, spotkań autorskich, projekcji filmowych, warsztatów familijnych etc. Od 2015 roku Galeria Fotografii powróciła do dyspozycji Świdnickiego Ośrodka Kultury, stając się nie tylko miejscem ekspozycji, lecz także projekcji filmowych, warsztatów, wykładów, debat, spotkań autorskich, performansów i mini-koncertów.

Historia Galerii Fotografii jest nierozerwalnie zwiazana z historią Dni Fotografii. W 1978 roku powstał z inicjatywy Andrzeja Protasiuka Świdnicki Klub Fotograficzny gromadzący ok. 30 pasjonatów. z czasem zaczęto działać na szerszą skalę i powołano Wałbrzyskie Towarzystwo Fotograficzne z siedzibą w Świdnicy. Od 1983 roku rozpoczęto ciągle odbywające się Dni Fotografii. Poprzedziły je Konfrontacje Fotograficzne, w których brali już udział artyści zaproszeni zza granicy.
Same Dni Fotografii odbywały się w latach 1983—1991, 1993 i od 1998 do dziś. w założeniu był to przegląd otwarty na udział wszystkich organizacji fotograficznych, zrzeszonych i niezrzeszonych, grupujących uznanych artystów i amatorów. w pierwszym roku uczestniczyło ich 13, potem zazwyczaj ponad 30. z czasem pojawili się cudzoziemcy, najpierw z Bułgarii i Czechosłowacji, później z Węgier i Niemiec. Innowacją było również wyjście z fotografią na zewnątrz, czego dotychczas w Polsce nie praktykowano. Do 1990 roku ponad 20 witryn sklepowych na Rynku zamieniało się w wielką galerię. Co roku jury honorowało najlepszą klubową reprezentację Grand Prix i plakietką Srebrnego Gryfa Świdnicy (do 1990 roku).

W latach 80. cenzura zakazała otwartego konkursu „Zestaw” o charakterze międzynarodowym, zainaugurowanego z ogromnym sukcesem jako „Konfrontacje Fotograficzne — Świdnica 1980”. Odbywał się on w latach 1983—1984, wznowiony na moment w 1991 roku i reaktywowany od 1998. w tym samym roku pojawiła się w programie kolejna nowość — pierwszy w Polsce maraton fotograficzny, tj. wykonanie określonej liczby zdjęć na zadany temat w określonym czasie. Maratony odbywały się odtąd co roku, nawet w latach, kiedy nie organizowano Dni Fotografii. Od 1985 roku ukazywała się okolicznościowa gazetka „Luks” (w 1990 „Czarno na Białym”). Po dziś dzień impreza cieszy się żywym zainteresowaniem lokalnej prasy i telewizji. w roku 2007 ukazała się bogato ilustrowana książka Jacka Czarnika Niech żyje fotografia! 20 lat Dni Fotografii w Świdnicy. z okazji Dni Fotografii odwiedzali Świdnicę i wystawiali niemal wszyscy znaczący w tej dziedzinie polscy artyści i goście zagraniczni, m.in.: Andrzej Baturo, Anna Beata Bohdziewicz, Adam Bujak, Jiří Havel, Edward Hartwig Algis Jakstas, Jerzy Lewczyński, Marketa Luskačová, Krzysztof Miller, Stanisław Markowski, Lech Morawski, Paweł Pierściński, Zofia Rydet, Sergiusz Sachno, Anatolij Suszczenko, Mieczysław Wieliczko, Wiktor Wołkow czy Stefan Wojnecki.